Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Tisková zpráva OHK Most - podpis smluv KM

Obce Mostecka a Litvínovska potvrdily spolupráci s OHK Most

Dne 11. 6. 2015 byly na úřadě Okresní hospodářské komory v Mostě podepsány aktualizované smlouvy se zástupci obcí a měst, v nichž byla zřízena kontaktní místa mostecké komory. Konkrétně dnes smlouvu podepsali starostové a starostky obcí Braňany, Hora Sv. Kateřiny, Lišnice, Lom
a Meziboří. Se starosty obcí Bečov, Havraň, Nová Ves v Horách a Skršín, kteří se dnes omluvili, budou odsouhlasené smlouvy podepsány dodatečně. První smlouvy byly uzavřeny s tehdejšími svazky a starosty obcí již v roce 2002 a následně s konkrétními obcemi již v roce 2003.

Obsahová náplň smluv je v  souladu s posláním a filosofií OHK Most a na podporu podnikatelských aktivit spočívající zejména ve vytváření atmosféry důvěry a hodnověrnosti systému Hospodářských komor, vytváření racionálních podmínek pro seberealizaci a prosazování společných zájmů členů
a partnerů OHK, snaze o racionální správu OHK a jejího úřadu, otevřením komory všem podnikatelským aktivitám, zvyšování image a zviditelnění komory a žádoucí spolupráci podnikatelské samosprávy a samosprávy obcí.

Hlavním cílem této dohody je podpora podnikatelských aktivit, vytváření podmínek pro zvýšení hospodářské úrovně a kvality podnikatelského prostředí prostřednictvím kontaktního místa v oblasti jeho územní působnosti, které bude provozováno v souladu se zákonnými a podzákonnými normami pro působnost a činnost OHK Most.

Dominantním tématem dnešní diskuze z okruhů možného spolupůsobení byla problematika základního školství, kde jsou obce jako zřizovatelé základních škol významnými hráči a kde komora v současné době vyvíjí aktivitu pro podporu technického vzdělávání, jako nezbytného předpokladu úspěšnosti a prosperity regionu v budoucích létech. Nemohla také nebýt předmětem diskuse problematika zákona o veřejných zakázkách, kde i k novele má komora řadu věcných připomínek.

Uvedená dohoda je dobrou zprávou pro veřejnost, která si stále více uvědomuje nutnost spojení sil
a prostředků k zabezpečení dalšího ekonomického rozvoje a vytváření příznivého společenského klimatu v našem regionu.

foto1foto2foto3

Vyvěšeno: 12. 6. 2015

Datum sejmutí: 1. 7. 2015

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět