Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

HISTORIE - PO LISTOPADU 1989

V lednu 1990 bylo v Meziboří založeno Občanské fórum a v listopadu bylo v místních volbách demokraticky zvoleno městské zastupitelstvo. Starostou se stal Andreas Stefan (později ODS). Od té doby začali místní politici brát konečně v potaz životní prostředí. Nejdůležitější bylo zlepšit hospodaření s teplem a podmínky pro bydlení. V roce 1991 byly obytné domy převedeny ze státního Podniku bytového hospodářství na město. O tři roky později byl Podnik bytového hospodářství privatizován a městu připadla i správa tepelného hospodářství. Proto založilo společnost DOTERM SERVIS, s. r. o., která se od té doby o správu bytů a hospodaření s teplem stará. V letech 1991-92 se uvažovalo o zřízení malé jaderné výtopny (10MW), kterou Meziboří nabízela kanadská firma AECL. Z návrhu sešlo, protože tehdy chyběla legislativa o místních jaderných zdrojích, město schválilo projekt plynofikace. Postupně byly zrušeny obě centrální kotelny na uhlí a jedna na lehké topné oleje a nahradilo je 29 domovních plynových kotelen. Zároveň proběhla plynofikace dvou velkých mazutových kotelen, byly postaveny nové rozvody tepla včetně výměníkových stanic a značná část domů byla zateplena. V bytech byly instalovány termostatické ventily a vodoměry na měření spotřeby vody. Díky těmto opatřením se v Meziboří za sedm let snížila spotřeba paliv zhruba o třetinu. Vzhledem k rostoucím požadavkům na bydlení se město rozhodlo přestavět bývalý internát na obytný dům, čímž vzniklo 25 bytů. Potřeba dalších bytů byla zkušebně řešena půdními vestavbami. Dále byl vypracován projekt na zakrývání plochých střech střešními nástavbami. Tak by mohlo vzniknout sto bytů. Probíhající privatizace bytů byla dokončena roku 2000. Zájem průmyslových podniků o místní učiliště a internáty opadl, většina se postupně uvolňovala. V opuštěných budovách vznikl domov důchodců, dům s pečovatelskou službou, ubytovna pro zaměstnance místních podniků a sociální ubytovna, do které byli přestěhováni neplatiči nájemného, a město tak získalo dalších dvacet bytů. Další opuštěné budovy byly prodány nebo pronajaty soukromým firmám. Do soukromých rukou byla odprodána například restaurace s kuželnou. Město poskytlo nebytové prostory soukromé ordinaci praktického, dětského, zubního a ženského lékaře. Po letech byla opět otevřena lékárna. Budova druhých jeslí v Okružní ulici byla prodána firmě TES, s.r.o., která provozuje kabelovou televizi po celém území Meziboří. Na město navíc přecházely objekty bývalých státních organizací, které o ně po privatizaci ztratily zájem. Tímto způsobem Meziboří získalo například sportovní areál podniku Důl Hlubina nebo kulturní dům. V roce 1996 byla dostavěna soukromá benzinová pumpa a o rok později byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace úpravny pitné vody zahájená v roce 1987. V současnosti zásobuje zdejší úpravna nejen Meziboří, ale i Litvínov, Most, Bílinu, Duchcov, Teplice a Ústí nad Labem. Dodávaná pitná voda je velmi kvalitní. V roce 1993 jí byla v Madridu udělena Evropská cena za kvalitu.