Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

HISTORIE - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Meziboří se nachází na okraji mostecké hnědouhelné pánve v blízkosti elektráren a chemických závodů. Při inverzích, nejčastěji v lednu, červnu a červenci, teplý vzduch uzavře v pánevní kotlině vzduch chladnější. Ten přestane proudit a zvyšují se v něm koncentrace škodlivin. Poklička teplého vzduchu se tvoří ve výšce 300-600 metrů nad mořem, škodlivé plyny stoupají vzhůru a koncentrují se těsně pod ní. Proto v Meziboří bývají ještě vyšší hodnoty znečištění než v Mostě či Litvínově.V kronikách se poprvé dočteme o zhoršování životního prostředí v roce 1968. Na začátku normalizace veškeré zmínky z kronik opět zmizely. Je možné se dočíst pouze o zavedení přesnídávek do škol jako náhradě za špatné životní prostředí. Informace o znečištění životního prostředí podléhaly pravomocím ministerstva vnitra a byly tajné. K jejich plnému odtajnění došlo až v roce 1991. V roce 1991, kdy ještě nebylo rozhodnuto o odsíření velkých zdrojů znečištění, byly v mateřských školách, školní jídelně a tělocvičně instalovány pračky vzduchu a protialergické vysavače. Nejvyšší znečištění bylo naměřeno v únoru 1993, kdy okamžité koncentrace SO2 přesahovaly 2000 mg/m3 (tato hodnota byla maximem, které bylo na místních přístrojích možné naměřit). V té době byly vyhlášeny ekologické prázdniny. Městský úřad tehdy odvážel děti v autobusech do hor a třicet dětí odcestovalo na náklady cestovní kanceláře Česká národní na týden na Kanárské ostrovy.V roce 1996 byl ve správní budově společnosti DOTERM SERVIS, s.r.o., instalován solární systém na ohřev vody, na kterém se vyzkouší využívání alternativních zdrojů energie a možnost jejich využití v kotelnách. Stejná firma v současné době dokončila plynofikaci staré mazutové kotelny tak, aby zde v budoucnosti mohla vzniknout úspornější, kogenerační jednotka, vyrábějící současně teplo i elektřinu.V roce 1998 byl dokončen sběrný dvůr pro třídění tzv. nebezpečného odpadu a zpracován projekt naučné stezky.