Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Městský znak

Autorem návrhů městského znaku Meziboří, který byl schválen v roce 1970, byl heraldik Jiří Louda z Olomouce.
Původní znak byl navržen takto: "V zeleném poli na stříbrném kůlu červené slunce, jehož paprsky zasahují až do zeleného pole, a na něm velké zlaté písmeno M mezi dvěma stříbrnými zkříženými hornickými kladívky nahoře vpravo a nahoře vlevo jednou zkumavkou, vedle níž stojí chemická baňka, obě stříbrné, zpola naplněné žlutou tekutinou."
Symbolika znaku byla vysvětlována následovně: "Stříbrný kůl v zeleném poli vyjadřuje polohu města mezi krušnohorskými lesy i jeho jméno. Tak jako město samo je obklopeno zelenými lesy, tak je stříbrný kůl (tj. svislé břevno) z obou stran rámováno zelení. Červené zářící slunce vyjadřuje rozvoj a budoucnost města. Poněvadž jde o město nové a poměrně málo známé, je do slunce přidáno i počáteční písmeno jeho jména. Hornická kladívka a chemické nádobky naznačují, že převážná část obyvatel města pracuje v hornictví a chemickém průmyslu v blízkém okolí města."
Při schvalování znaku Archivní správou Ministerstva vnitra České republiky, radou MěNV v Meziboří a Okresním archivem byly vypuštěny chemické baňky a hornická kladívka a paprsky červeného slunce poněkud upraveny. Originál v současné době není možné dohledat.

                                             Znak města