Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

STATISTIKA

Meziboří na Wikipedii

Katastrální území číslo 693600 - náhled

Rozloha (ke dni 11.5.2009):

Celková katastrální výměra: 1.439,69 ha z toho:
- zahrady: 15,99 ha
- vodní plochy: 4,91 ha
- lesní plochy: 1.294,32 ha
- zastavěné plochy: 14,65 ha
- ostatní plochy: 74,82 ha
- trvalý travní porost: 35 ha

 

Struktura obyvatel (ke dni 31.12.2009):

Celkový počet obyvatel: 4.829

Dospělí: 4.071
- ženy: 2.140
- muži: 1.931

Děti (15-18 let): 148
- dívky: 71
- chlapci: 77

Děti (do 15 let): 610
- dívky: 294
- chlapci: 316

Děti (6-7 let): 74
Děti (do 3 let): 204

 

Bytový a nebytový fond (ke dni 11.5.2009):

Celkový počet budov: 1300

budova s číslem popisným 391 objekt k bydlení 291
    objekt občanské vybavenosti 40
    bytový dům 3
    rodinný dům 28
    stavba ubytovacího zařízení 4
    stavba pro administrativu 1
    stavba občanského vybavení 2
    stavba technického vybavení 14
    jiná stavba 8
budova s číslem evidenčním 40 garáž 40
budova bez čísla popisného 804 průmyslový objekt 2
nebo evidenčního   objekt občanské vybavenosti 15
    rodinný dům 1
    stavba pro rodinnou rekreaci 24
    zemědelská stavba 2
    stavba občanského vybavení 1
    stavba technického vybavení 21
    garáž

503

    jiný stavba 235
rozestavěná budova 4 rodinný dům 4
poschoďová garáž 61 garáž 61