Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

SBĚRNÝ DVŮR

 
Sběrný dvůr je umístěn na zpevněné ploše oploceného pozemku p.č. 225/170 k.ú. Meziboří u Litvínova, v ulici Okružní u objektu č.p. 346.
 
Obyvatelé města zde mohou uložit odpad po prokázání trvalého bydliště, tedy po předložení občanského průkazu obsluze sběrného dvora.
 
Provozní doba:
 
Po - Pá :             8:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00   

So - Ne :             8:00 - 12:00

státní svátky:      zavřeno
 
Adresa: Okružní 346, 43513 Meziboří  Ukázat na mapě
 
Mobil: +420 607 633 482
 

 

 
Přehled odpadů, které je možné na sběrném dvoře odebírat a následně ukládat
kód odpadu
kategorie
Název odpadu podle katalogu
13 02 08*
N
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
18 01 01
O/N
Ostré předměty
18 01 03*
N
Odpady, na  jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na  prevenci infekce
15 01 10*
N
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02*
N
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
20 01 21*
N
Zářivky a  jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23*
N
Vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky
20 01 26*
N
Olej a tuk neuvedený pod č. 20 01 25
20 01 27*
N
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 33*
N
Baterie a  akumulátory, zařazené pod č. 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 35*
N
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod  č. 20 01 21 a  20 01 23
17 01 06*
N
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahujících nebezpečné látky
20 01 01
O
Papír nebo lepenka
20 01 02
O
Sklo
20 01 40
O
Kovy
16 01 03
O
Pneumatiky
20 01 36
O
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod  č. 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
17 01 01
O
Beton
17 01 02 
O
Cihly
17 01 03
O
Tašky a  keramické výrobky
17 01 07
O
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod  číslem 17 01 06
17 02 01
O
Dřevo
20 01 10
O
Oděvy
20 03 01
O
Směsný komunální odpad
20 03 07
O
Objemný odpad
 

Recyklace vysloužilých světelných zdrojů

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP

Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc obsahují i malé množství nebezpečné rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce. 

Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je v úsporných zářivkách obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál, nebo dokonce pro výrobu nových zářivek. Znovu je tak možné pro další výrobu použít 95 - 100 % materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena. 

Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit a kde ji odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku v elektro obchodě při nákupu nové. Úsporku můžete také odnést do malé sběrné nádoby, která je umístěna v budově ZŠ.
Nebo můžete nefunkční zářivku spolu s dalším elektroodpadem odvézt do sběrného dvora města Meziboří(kontakt a otvírací doba viz výše). Obsluha sběrného dvora ji zdarma převezme a vloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.  

EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro město Meziboří zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst, přispívá na náklady provozu sběrného místa, plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří město Meziboří finanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů. 

Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku podařilo recyklovat téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To představuje až 25 kg toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu dvou Slapských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte úsporky do koše.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Ekolamp - kontejnerEkolamp - kontejner