Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

UPOZORNĚNÍ

Transformace

Domova - penzionu pro důchodce Meziboří

na

 Dům s pečovatelskou službou Meziboří

Město Meziboří touto cestou informuje o změnách, ke kterým došlo v souvislosti s novým zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který nabyl účinnosti v lednu letošního roku. Tento zákon již neřeší „Domovy-penziony pro důchodce“(dále jen DPD). Proto jsme byli nuceni hledat jiné vhodné řešení pro stávající zařízení tak, abychom alespoň částečně zachovali jeho původní formu (zaměření pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pro občany, kteří jsou plně invalidní a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči, za předpokladu, že jim budou poskytnuty služby potřebné vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu, tedy občané  schopní vést poměrně samostatný život). Nejvhodnějším řešením bylo přetransformovat DPD na  Dům s pečovatelskou službou (dále jen DPS). Tato transformace byla schválena zastupitelstvem města  dne 26. 2. 2007. 

Na základě shora uvedených skutečností Město Meziboří sděluje, že k 28. 2. 2007 byla zrušena organizační složka města Domov – penzion pro důchodce Meziboří a s účinností od 1. 3. 2007 byla zřízena organizační složka města Dům s pečovatelskou službou Meziboří.
 

Charakteristika DPS (výňatek z vnitřního řádu DPS)
   
DPS je zařízení Města Meziboří s celoročním provozem.  Byty v DPS jsou určeny především pro občany, kteří jsou v obvodě města trvale hlášeni a lze předpokládat, že budou potřebovat pečovatelskou službu pro ubývání soběstačnosti a zhoršování zdravotního stavu. Žadatelé musí být poživateli starobního důchodu nebo jsou uznáni plně invalidními, s nárokem na výplatu důchodu. S ohledem na svůj zdravotní stav nepotřebují komplexní péči a jsou schopni vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách. Jedná se o občany, pro něž je stávající bydlení z nějakých důvodů nevyhovující např.  mají generační problémy s rodinnými příslušníky a další soužití v jednom bytě je psychicky neúnosné; jejich byt je nadměrný či se cítí osaměle a izolovaně. Jedná se o byty obecní, I. kategorie, v domech zvláštního určení. Tyto jsou definovány v zákoně ČNR 102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nájem v těchto bytech se pohybuje  ve výši nájmů obecních bytů v dané lokalitě. V rámci DPS má bydlení klidnější charakter, než je tomu v běžné zástavbě. Samozřejmostí je přítomnost pečovatelské služby, která umožňuje samostatně bydlet i těm, kteří již nejsou schopni zvládnout zajištění svých potřeb - větší nákup, úklid bytu, osobní hygienu, přípravu obědů, běžné pochůzky. Snahou je, aby obyvatelé DPS co nejdéle setrvali ve svých bytech bez nutnosti stěhovat se do zařízení s komplexní péčí, což jsou zařízení ústavní a mají již jiný charakter bydlení.

Stručný popis DPS
1. Objekt DPS se skládá ze dvou budov, a to:
a)     budova v ul. Okružní čp. 116, kde je celkem 23 bytových jednotek I. kategorie o velikosti 1:1. Ke všem bytovým jednotkám patří sklep, žádný   z bytů není bezbariérový,
b)    budova v ul. Okružní čp. 117, kde  je celkem 17 bytových jednotek I. kategorie o velikosti 1:1, z toho 12 bytových jednotek má k dispozici sklep, žádný z bytů není bezbariérový.
2. Sídlo DPS je v budově v ul. Okružní čp. 117, kde sídlí i pečovatelská služba, která zajišťuje obyvatelům DPS služby v rámci zákona o sociálních službách. Dále je v budově umístěna ordinace praktického lékaře, gynekologa a odběrová místnost.
3. Všechny bytové jednotky jsou vybaveny kuchyňskou linkou s elektrickým sporákem a vlastním sociálním zařízením (vana nebo sprchový kout, WC, umyvadlo).
4. Nájemníkům v DPS je k dispozici  společenská místnost umístěná v budově čp. 116 ve II. poschodí. Nájemníci mohou rovněž využívat přilehlou zahradu a altán s grilem.
5. V každém objektu  DPS se nachází prádelna, sušárna a místnost  s mandlem. 
Uživatelé si mohou pro své potřeby vyžádat klíč od sušárny. Vstup do prádelny a místnosti s mandlem je nájemníkům zakázán.

Úhrada za pobyt v DPS
1. Nájemce má s Městem Meziboří, jakožto pronajímatelem, uzavřenou nájemní smlouvu.
2. Nájemce hradí nájemné, včetně záloh na úhrady spojené s užíváním bytu.
3. Nájemníkům DPS je dle jejich přání poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách,  pečovatelská služba. Vedoucí DPS s jednotlivými nájemníky uzavírá smlouvu o poskytování pečovatelské služby, ve které se ujedná druh, rozsah, úhrada a další podmínky  poskytovaných  služeb.

Příjem žádostí uchazečů o umístění do DPS, evidence a umisťování do DPS se řídí „Zásadami o umisťování občanů do Domu s pečovatelskou službou a poskytování nájmu v DPS“

Budova DPS č.p.117Budova DPS č.p.116 se zahradou

Zahrada DPS s altánkemBudova DPS č.p.116

 


 

Anděl na drátě

Služba „Anděl na drátě“ je určena všem, kteří potřebují mít pomoc stále na blízku. Pomáhá řešit krizové situace ohrožení zdraví i života a tím poskytuje bezpečí a jistotu pro klienta i jeho rodinu.  Prodlužuje  samostatnost a plnohodnotný život seniorů, kteří se tak nemusí omezovat ve svých oblíbených aktivitách kvůli obavám z nečekaných problémů. 

Součástí služeb je také linka důvěry a bezpečí pro seniory (pomoc při osamělosti) a pomoc před nekalými praktikami dodavatelů produktů a služeb.

Bližší informace o službách asistenční a tísňové péče na jdete na www.andelnadrate.cz