Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

15ti leté výročí mezinárodní spolupráce města Meziboří s německým městem Sayda

Dne 09.06.1995 byla v rámci projektu „Partnerství měst“ uzavřena smlouva o vzájemné mezinárodní spolupráci. Smluvními stranami bylo naše město Meziboří a město Sayda v Německu, respektive jejich starostové.
Smyslem tohoto projektu bylo prohlubovat a upevňovat mezinárodní vztahy mezi obyvateli těchto měst a jejich postupné rozvíjení. Počátky spolupráce byly trochu rozpačité, obě strany přemýšlely a hledaly možnosti, jak na to. Cestu nám ukázala společná jednání a společné plánování akcí, o které by byl zájem.
Letos uplynulo již 15 let od těch prvních nesmělých kroků. Naše vzájemná spolupráce je směřována na všechny věkové kategorie ať již na úseku kultury, tak i sportu. Obě strany se vzájemně navštěvují i při různých oslavách či výročích.
Mezi tradiční akce patří na úseku kultury adventní koncerty a koncerty dechové hudby pořádané v Meziboří. Těchto akcí se zúčastňují především senioři obou měst. Naši senioři i děti ze základní školy jsou každý rok zváni na Vánoční trhy v Saydě. Základní škola zve děti ze Saydy každoročně na oslavy Dne dětí. Není opomenuto ani sportovní vyžití dětí, mládeže i dospělých. Sportovní fotbalový klub pořádá ve spolupráci se Saydou pro všechny věkové kategorie fotbalová utkání, každoročně se koná v Meziboří mezinárodní volejbalový turnaj „O obecní palici starosty města“, obdobná akce se koná za účasti našich volejbalistů i v Saydě.
Přestože se během uplynulých 15 let změnilo vedení na obou radnicích, spolupráce nadále pokračuje. Naší snahou do budoucna je tuto spolupráci prohlubovat a vylepšovat.

 spolupráce se Saydou                      spolupráce se Saydou

1. snímek - Mezinárodní volejbalový turnaj "O obecní palici starosty města" 2009
2. snímek - Běh Terryho Foxe 2005