Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

FORMULÁŘE


Čestné prohlášení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů


SPRÁVNÍ ODBOR

Libuše Řeháková
 

 


FINANČNÍ ODBOR

Tereza Kroupová

PŘIZNÁNÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ + ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (FYZICKÉ OSOBY)

PŘIZNÁNÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ (PRÁVNICKÉ OSOBY)

ŽÁDOST O ODHLÁŠENÍ PSA Z EVIDENCE + ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU

OHLÁŠENÍ VZNIKU/ZMĚNY/ZÁNIKU POPLATKOVÉ POVINNOSTI K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

OHLÁŠENÍ VZNIKU/ZMĚNY/ZÁNIKU NÁROKU NA OSVOBOZENÍ OD MÍSTNÍHO POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MÍSTNÍ POPLATEK ZE VSTUPNÉHO - PROTOKOL - OZNÁMENÍ O KONÁNÍ AKCE

MÍSTNÍ POPLATEK ZE VSTUPNÉHO - PROTOKOL - VYÚČTOVÁNÍ POPLATKOVÉ POVINNOSTI


 


ODBOR VÝSTAVBY, MAJETKU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Gabriela Soukupová

Žádost o zpracování Smlouvy o umožnění realizace stavby


Ing. Jaroslava Kudrnová
PODNĚT TŘETÍ OSOBY K PROVEDENÍ POKÁCENÍ DŘEVIN
ŽÁDOST VLASTNÍKA ČI NÁJEMCE O POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PŮJČKY dle Pravidel o poskytování a použití účelových finančních prostředků z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Meziboří + příloha k žádosti pro fyzické osoby


Jana Burgerová
Žádost o byt
Žádost o povolení výkopových prací v zeleném pásu
Žádost o povolení záboru veřejného prostranství
Žádost o povolení zvlastniho uzivani - uložení inženýrských sítí
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace
Žádost o připojení místní komunikace
Žádost o vyhrazené parkovací místo
 


Lenka Šrotýřová
ŽÁDOST O ODPRODEJ, SMĚNU, PRONÁJEM, VÝPŮJČKU, ....POZEMKU

 


SPRÁVCE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Vladimír Macák

ŽÁDOST O BEZPLATNOU PREZENTACI FIRMY NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA MEZIBOŘÍ