Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ÚHRADY MÍSTNÍCH POPLATKŮ


Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

Částka: 500 Kč/osoba/rok

Splatnost: jednorázově do 30.11. příslušného kalendářního roku (úhrada poplatku je vždy možná od 01.01. nejpozději do 30.11.)

Možnosti plateb:
  a) bezhotovostním převodem na účet města vedený u KB

     -   číslo účtu: 19-2425491/0100
     -   variabilní symbol: 1340 + číslo poplatníka
         (informace na tel. 476 748 149 - Tereza 
Kroupová, kanc. č. 17)

  b) v pokladně MěÚ Meziboří, kancelář č. 12 a to:
     -   v hotovosti
     -   platební kartou

 

Poplatek ze psů:

Částka: sazba poplatku dle čl. 6 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012

Splatnost: jednorázově do 30.11. příslušného kalendářního roku (úhrada poplatku je vždy možná od 01.01. nejpozději do 30.11.)

Možnosti plateb:
  a) bezhotovostním převodem na účet města vedený u KB

     -   číslo účtu: 19-2425491/0100
     -   variabilní symbol: číslo poplatníka
         (informace na tel. 476 748 149 - Tereza 
Kroupová, kanc. č. 17)

  b) v pokladně MěÚ Meziboří, kancelář č. 12 a to:
     -   v hotovosti
     -   platební kartou

 

Poplatek za užívání veřej. prostranství (parkovací místo):

Částka: 2.400 Kč/rok
Splatnost: do 28.02. příslušného kalendářního roku
Možnosti plateb:
  a) bezhotovostním převodem na účet města vedený u KB

     -   číslo účtu: 19-2425491/0100
     -   variabilní symbol: 1343

      (informace na tel. 476 748 149 - Tereza Kroupová, kanc. č. 17)
  b) v pokladně MěÚ Meziboří, kancelář č. 12 a to:
     -   v hotovosti
     -   platební kartou