Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Nejlepší podnikatelky Litvínova a Meziboří získaly ocenění

LITVÍNOV – Nejlepší nominované podnikatelky regionu se sešly v aule Scholy Humanitas na vyhlášení soutěže „Ocenění nejlepších podnikatelek měst Litvínova a Meziboří“. Soutěž je součástí projektu Příležitost, jehož cílem je podpořit ženy za jejich dlouholeté úsilí při podnikání. Slavnostní večer organizačně zajistila Litvínovská vzdělávací společnost, která je nositelem projektu spolu s partnery krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, Okresní hospodářskou komorou Most, občanským sdružením Libuše a městem Meziboří. Záštitu nad slavnostním večerem převzali starosta Meziboří Petr Červena a starosta Litvínova Milan Šťovíček. Na realizaci slavnostního večera se dále podílely JAPEK s.r.o., PRO LITVÍNOV, o.p.s., Česká spořitelna, a.s., region Severozápadní Čechy, Pánevní oblast, Pobočka Litvínov, ČSOB pobočka Litvínov, KB pobočka Litvínov a Czech Coal, a.s.

Pozvání na slavnostní večer přijaly podnikatelky regionu, které byly v soutěži nominované na ocenění ve třech kategoriích, a to Právnické osoby, Fyzické osoby a Zvláštní cena poroty. O příjemnou atmosféru se postarali moderátoři Jana Antonínová a Vladimír Hron, který celý program zpestřil i pěveckým vystoupením. Součástí programu byla i módní přehlídka návrhářky Lenky Rezkové. Slavnostního večera se zúčastnili také zástupci partnerů, za Ústecký kraj přijal pozvání radní Martin Klika, Úřad práce ČR reprezentovali ředitel krajské pobočky Radim Gabriel a ředitelka litvínovského kontaktního pracoviště Hana Blažková, Okresní hospodářskou komoru zastupoval předseda Rudolf Jung, Litvínovskou vzdělávací společnost p. Dagmar Prošková, za město Meziboří přijal pozvání starosta a zároveň předseda hodnotící komise soutěže Petr Červenka. „Ústecký kraj se dlouhodobě potýká s vysokou nezaměstnaností. Vítáme proto každou aktivitu, která vede ke vzniku nových pracovních míst, případně k rozvoji drobného podnikání. Ženy podnikatelky, které se dokážou udržet v náročných podmínkách současného trhu, si zaslouží ocenění a obdiv. Ústecký kraj v současné době hledá řešení, jak nezaměstnanost v regionu snížit. V oblasti zaměstnanosti jsme u zrodu Paktu zaměstnanosti, což bude platforma spolupráce všech zúčastněných úřadů, škol či komor. Všem podnikatelkám v Litvínově a Meziboří, a to nejen těm nominovaným na ocenění, přeji v další práci úspěch,“ uvedl radní Ústeckého kraje Martin Klika. Práci žen, které se dokázaly uplatnit v podnikatelském prostředí a zároveň pečují o své rodiny, ocenil ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR Radim Gabriel. „Jsem rád, že jsme se společně s Litvínovskou vzdělávací společností do projektu pustili. Ženy podnikatelky si rozhodně naši pozornost a podporu zaslouží,“ řekl v úvodu starosta Meziboří Petr Červenka. Starosta Litvínova Milan Šťovíček poděkoval Litvínovské vzdělávací společnosti za organizaci večera a všem podnikatelkám popřál úspěch v jejich práci. V úvodu vystoupil také Rudolf Jung. „Jsem rád, že jsme byli přizváni k této soutěži. Už řadu let se snažíme vytvořit tým podnikatelek v rámci Okresní hospodářské komory. Věřím, že si ženy podnikatelky, které byly do soutěže nominovány, najdou v okresní hospodářské komoře své pevné místo,“ prohlásil Rudolf Jung. „Tenhle večer je především o ženách podnikatelkách, co měly tolik odvahy a sil a vzaly svůj osud do vlastních rukou s vírou, že se o sebe nejlépe umí postarat samotné. Vzaly na vědomí, že jim v podnikání málokdo pomůže, že se  budou potýkat s řadou administrativních bariér, které  bohužel stále narůstají, že budou bojovat s nulovou podporou podnikání i se zaváděním zcela absurdních opatřeních státu jako je mimo jiné zavedení solidární daně, jako trestu za pracovitost a úspěch. Vzaly na vědomí, své závazky k zaměstnancům, dodavatelům a většina i ke svému okolí, které pokud je to účelné vždycky podpoří. Nicméně vzaly také na vědomí i všechny pozitivní stránky podnikání,“ zdůraznila zásluhy podnikatelek zakladatelka Litvínovské vzdělávací společnosti Dagmar Prošková. Na organizaci soutěže měl největší zásluhu realizační tým, Květuše Hellmichová, Jitka Zetková, Jana Pastorová, Květoslava Zůnová a Michaela Marksová Tominová. O vítězkách soutěže při náročném hodnocení rozhodla porota ve složení předseda komise Petr Červenka, Rudolf Jung, Hana Blažková, Jan Novák, Jan Lamač, Gabriela Sáričková Benešová, Olga Vlčková, Dobroslava Weissmanová, Robert Kysela, Květuše Hellmichová, Viktor Koláček a Michaela Marksová Tominová.
V kategorii Právnické osoby první místo získala Helena Zemánková Týřová spolumajitelka obchodní společnosti a finanční ředitelka Japek, s.r.o. Druhé místo patří Šárce Levové jednatelce a spolumajitelce společnosti Stavebniny K9, s.r.o. Třetí místo získala Marcela Dušková, jednatelka a spolumajitelka společnosti ZDRASES, s.r.o. Do finále v této kategorii postoupily také Zdeňka Hurtová majitelka a jednatelka společnosti H-WORK, s.r.o. a Jiřina Kanalošová, jednatelka a majitelka společnosti Macar, s.r.o.
V kategorii Fyzické osoby získala první místo Vlasta Dudková, majitelka řeznictví a uzenářství „U hodin“, druhé místo obsadila Hana Mirosničenková, majitelka kosmetického salónu ORISKOSMETIKA, a třetí místo Renata Kokrmentová , majitelka A – tour cestovní agentury. V kategorii Fyzické osoby do finále postoupily také Štěpánka Hüblová , majitelka květinky,  Ivana Jarošová, majitelka Salon Beauty – kosmetické služby, Jaroslava Pachtová, majitelka prodejny Maso uzeniny, Helena Pachtová – Matiková, majitelka prodejny Káva – čaj, Ingrid Podlenová, majitelka prodejny Butik IGMA, Jaroslava Varyšová, majitelka kadeřnictví,  Věra Zímová, majitelka Autoškoly Amíz.
Zvláštní cenu poroty nominace z řad veřejnosti získaly Kateřina Menčíková, majitelka prodejny s nadměrným oblečením a Dana Špirochová, majitelka kadeřnictví.  Zvláštní cenu Okresní hospodářské komory si odnesla Štěpánka Hüblová.
Všechny podnikatelky, které získaly na soutěži ocenění, se netajily svým dojetím a potěšením nad tím, že někdo jejich úsilí a práci dokázal ohodnotit. Nechyběly radostné úsměvy a dokonce ani slzy. „Svou cenu věnuji všem ve společnosti JAPEK, bez jejichž práce bych nikdy tohoto úspěchu nemohla dosáhnout,“ prohlásila Helena Zemánková Týřová. „Doufám, že ještě chvíli v podnikání vydržím,“ smála se vítězka kategorie Fyzické osoby Vlasta Dudková. Obě vítězky mají za sebou už dlouhé roky podnikání. JAPEK v letošním roce oslaví 20 let existence, Vlasta Dudková svou prodejnu Maso uzeniny vede už od roku 1991. (ema)

 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka